Thông báo về cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ

Tài liệu đính kèm: Tải về

 Thông báo về cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ của Hội toán học Việt Nam. Viết tắt tiếng Anh là  MYTS-2018.

Đối tượng dự thi là các em học sinh từ lớp 4 đến lớp 10

 

Bài tin liên quan